Pályázat

Home / Pályázat

Pályázat

GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00909

A kedvezményezett neve: B & O Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Mikro-, Kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásának támogatása kombinált hiteltermék keretében

A szerződött támogatás összege: 48 164 020 Ft.

A támogatás mértéke: 30%

A projekt tartalmának bemutatása: Itt tekinthető meg

A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00025

GINOP-5.3.2-2016

A kedvezményezett neve: B & O Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Rugalmas foglalkoztatási módszerek bevezetése a B&O Kft.-nél

A szerződött támogatás összege: 14 930 078 Ft.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A GINOP-5.3.2-2016 projekt célja, hogy a B&O Kft.-nél a rugalmas munkavégzés sikeresen bevezetésre kerüljön, a dolgozók munka-magánélete egyensúlyba kerüljön, ezáltal az elköteleződésük a motivációjuk növekedjen, közvetve teljesítménynövekedést érjünk el. A rugalmas projekt illeszkedik a vezetőség hosszútávú céljaihoz, a stabil munkaerő megtartásához, illetve a dolgozói elégedettség és motiváció növekedéséhez. Az átvilágítást alátámasztó dokumentumok alapján a Kft-nél 11 munkakört fog érinteni a rugalmas foglalkoztatás, és ez összesen 19 főre lesz kihatással. A rugalmas foglalkoztatáshoz kapcsolódó vezetői, dolgozói elvárások alapján a jelenlegi kötött munkarend/foglalkoztatási forma, 2 fő esetében kötetlen munkaidőre, 17 fő esetén rugalmas munkaidőre fog változni. Az újfajta formák bevezetéséhez és integrálásához 1 éves szervezetfejlesztési folyamat szükséges, mely során cégünket tanácsadásokkal, képzésekkel és műhelymunkákkal segítik külsős szakértők. A projekt megvalósítási időszakában HR és munkajogi tanácsadás keretében elkészülnek az új munkaszerződések és munkaköri leírások. Dolgozói igény és elégedettségmerés fog lezajlani annak érdekében, hogy dolgozók elvárásait tisztázzák. Szakértők meg fogják vizsgálni a szorosan kapcsolódó munkafolyamatokat, a hatékony idő és energia ráfordítások kihasználása érdekében. Az újfajta munkaszervezést műhelymunkák keretében közösen kialakítják, a tanácsadók a szabályzatokat átírják a tervezett rugalmas foglalkoztatási gyakorlatokkal összhangban. Több műhelymunkára is lesz, annak érdekében hogy a vezetők és a munkavállalók bevonásával készüljenek el az új munkarendek, a teljes átszervezés illeszkedjen a cégműködéshez. Így egy közös munka keretében, több csoport bevonásával tudjuk majd a közös célokat elérni. Az újfajta munkarendhez teljesítménymérési és -értékelési rendszer kerül kialakításra. A vezetői attitűd, szemlélet formálása érdekében a vezetők coaching formájában kapnak támogatást. Munkavállalói képzések fognak megvalósulni, ahol mind az átalakításban érintett, mind az átalakításban nem érintett kollégákat be kívánjuk vonni. Együttműködés-fejlesztés, kommunikáció képzés, csoportos változáskezelés, projektmenedzsment képzés és időgazdálkodás képzés fog megvalósulni a projekt keretében. A projekt keretében IT beszerzés is megvalósul, annak érdekében, hogy az újfajta munkarendhez megfelelő eszközök rugalmasan rendelkezésre álljanak. Hosszútávú célunk, hogy rugalmas foglalkoztatási formát alkalmazzunk, a változási folyamat megszilárdítsuk és fenntartsuk a munkavállalói visszajelzések folyamatos követése mellett, úgy hogy annak pozitív hozadékai mind a munkavállalók oldalán mind a vezetők oldalán érzékelhetők legyenek.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. március 30.

A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00025