Pályázat

Home / Pályázat

Pályázat

GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00909

A kedvezményezett neve: B & O Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Mikro-, Kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásának támogatása kombinált hiteltermék keretében

A szerződött támogatás összege: 48 164 020 Ft.

A támogatás mértéke: 30%

A projekt tartalmának bemutatása: Itt tekinthető meg

A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00025

GINOP-5.3.2-2016

A kedvezményezett neve: B & O Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Rugalmas foglalkoztatási módszerek bevezetése a B&O Kft.-nél

A szerződött támogatás összege: 14 930 078 Ft.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A GINOP-5.3.2-2016 projekt célja, hogy a B&O Kft.-nél a rugalmas munkavégzés sikeresen bevezetésre kerüljön, a dolgozók munka-magánélete egyensúlyba kerüljön, ezáltal az elköteleződésük a motivációjuk növekedjen, közvetve teljesítménynövekedést érjünk el. A rugalmas projekt illeszkedik a vezetőség hosszútávú céljaihoz, a stabil munkaerő megtartásához, illetve a dolgozói elégedettség és motiváció növekedéséhez. Az átvilágítást alátámasztó dokumentumok alapján a Kft-nél 11 munkakört fog érinteni a rugalmas foglalkoztatás, és ez összesen 19 főre lesz kihatással. A rugalmas foglalkoztatáshoz kapcsolódó vezetői, dolgozói elvárások alapján a jelenlegi kötött munkarend/foglalkoztatási forma, 2 fő esetében kötetlen munkaidőre, 17 fő esetén rugalmas munkaidőre fog változni. Az újfajta formák bevezetéséhez és integrálásához 1 éves szervezetfejlesztési folyamat szükséges, mely során cégünket tanácsadásokkal, képzésekkel és műhelymunkákkal segítik külsős szakértők. A projekt megvalósítási időszakában HR és munkajogi tanácsadás keretében elkészülnek az új munkaszerződések és munkaköri leírások. Dolgozói igény és elégedettségmerés fog lezajlani annak érdekében, hogy dolgozók elvárásait tisztázzák. Szakértők meg fogják vizsgálni a szorosan kapcsolódó munkafolyamatokat, a hatékony idő és energia ráfordítások kihasználása érdekében. Az újfajta munkaszervezést műhelymunkák keretében közösen kialakítják, a tanácsadók a szabályzatokat átírják a tervezett rugalmas foglalkoztatási gyakorlatokkal összhangban. Több műhelymunkára is lesz, annak érdekében hogy a vezetők és a munkavállalók bevonásával készüljenek el az új munkarendek, a teljes átszervezés illeszkedjen a cégműködéshez. Így egy közös munka keretében, több csoport bevonásával tudjuk majd a közös célokat elérni. Az újfajta munkarendhez teljesítménymérési és -értékelési rendszer kerül kialakításra. A vezetői attitűd, szemlélet formálása érdekében a vezetők coaching formájában kapnak támogatást. Munkavállalói képzések fognak megvalósulni, ahol mind az átalakításban érintett, mind az átalakításban nem érintett kollégákat be kívánjuk vonni. Együttműködés-fejlesztés, kommunikáció képzés, csoportos változáskezelés, projektmenedzsment képzés és időgazdálkodás képzés fog megvalósulni a projekt keretében. A projekt keretében IT beszerzés is megvalósul, annak érdekében, hogy az újfajta munkarendhez megfelelő eszközök rugalmasan rendelkezésre álljanak. Hosszútávú célunk, hogy rugalmas foglalkoztatási formát alkalmazzunk, a változási folyamat megszilárdítsuk és fenntartsuk a munkavállalói visszajelzések folyamatos követése mellett, úgy hogy annak pozitív hozadékai mind a munkavállalók oldalán mind a vezetők oldalán érzékelhetők legyenek.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. március 30.

A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00025

GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00909

A kedvezményezett neve: B & O Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Mikro-, Kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásának támogatása kombinált hiteltermék keretében

A szerződött támogatás összege: 48 164 020 Ft.

A támogatás mértéke: 30%

A projekt tartalmának bemutatása: Itt tekinthető meg

A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00025

A kedvezményezett neve: B & O Kft.

A projekt címe: Kollaboratív végeffektor fejlesztése az operátor és a robot biztonságos együttműködéséhez

A szerződött támogatás összege: 389 259 782 Ft

A szerződött visszatérítendő hitel összege: 194 629 901 Ft

A támogatás mértéke: 55%

A projekt tartalmának bemutatása:

A GINOP-2.1.2-8.1.4-16-2018-00618 azonosítószámú, Kollaboratív végeffektor fejlesztése az operátor és a robot biztonságos együttműködéséhez elnevezésű kutatási-fejlesztési projekt alapvető célja, egy olyan biztonsági eszköz létrehozása, amely kollaboratív robotra szerelve biztosítja mind a robotmegfogó mind a munkadarab biztonságos mozgatását illetve ütközés esetén biztonságosan megállítja a robotot. Mindezek mellet természetesen megfelel kollaboratív működés előírásainak az ISO/TS 15066 (2016) technikai specifikáció alapján. Ennek megvalósulása ténylegesen lehetővé teheti az ember és a robot biztonságos együttműködését és jelentősen növelheti a robotika biztonságosságát és hatékonyságát, valamint jelentős pozitív hatást gyakorolhat többek között az autóipari, elektronikai, gyógyszeripari és élelmiszeripari gépgyártásban, gyártástechnológiában, illetve teljesen új felhasználási területeken is.

A projekt során biztonságtechnikai, irányítástechnikai fejlesztés is megvalósul. A projekt megvalósítása alatt a robotizált rendszerek fejlesztése, biztonságosabbá tétele során a fény alapján, illetve lézertechnológia segítségével történő helymeghatározási módszerek fejlesztése is megvalósul.

A projekt eredményeképpen remélhetően létrejön egy kollaboratív robotokhoz használható megfogó család, ami sokkal könnyebbé teszi az együttműködő robotos alkalmazások kivitelezését a végfelhasználók, illetve az integrátor cégek számára.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.

A projekt fizikai befejezése: 2022.08.31.

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00618

A kedvezményezett neve: B & O Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Komplex technológiafejlesztés a B & O Kft-nél

A szerződött támogatás összege: 107 125 945 Ft

A támogatás mértéke: 55%

A projekt tartalmának bemutatása:

Magyarország egyik piacvezető robotikai és ipari automatizálási vállalataként elismert B & O Kft. komáromi telephelyének komplex technológiai fejlesztését tervezi megvalósítani, melynek célja az üzleti környezet változásaihoz való alkalmazkodóképesség, a versenyképesség és az erőforrás-hatékonyság javítása. A komplex projekt új gépek, technológiai berendezések beszerzéséből, IT fejlesztésből, megújuló energiát hasznosító technológia telepítéséből, valamint a humán erőforrás fejlesztéséből áll. A projekt a Széchenyi Terv Plusz programon belül a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) keretein belül valósul meg, melyhez az Európai Unió és a Magyar Állam 107,13 millió forint feltételesen visszatérítendő támogatással járul hozzá.

A B & O Kft. az ipari automatizálás, gép és berendezés-gyártás, robottechnika és ultrahangos technológiák területén végzett tevékenységének fejlesztését valósítja meg. A projekt keretében komáromi gyártóbázisán logisztikai és raktári automatizálási technológiai rendszer kerül bevezetésre többek között robottechnológia alkalmazásával, mely az IT infrastruktúra átfogó korszerűsítésével egészül ki. A fejlesztés révén elérhető termelékenység növekedéshez megújuló energiát hasznosító napelemes rendszer telepítése és a foglalkoztatottak kompetenciáinak képzések révén történő fejlesztése nyújt további háttértámogatást.

A beruházás várhatóan 2022-ben fejeződik be.

A beruházás „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című, GINOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú felhívás keretében valósul meg.

 

További információ kérhető:
Borsos Balázs, ügyvezető
+36 30 288 0588
balazs.borsos@boengineering.hu
https://boengineering.hu

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.10.25.

A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.16-22-2023-0068