ipar 4.0

Ipar 4.0, azaz a negyedik ipari forradalom

A történelem során lezajló ipari forradalmak alapvetően változtatták és határozták meg az emberiség fejlődését gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból egyaránt. Az 1760-as évektől az 1840-es évekig tartó első ipari forradalom a gőzgépek megjelenésével beindította magát az iparosodást és az urbanizációt. A második ipari forradalmat az 1870-es évektől számítjuk az első világháború kitöréséig, ebben az időszakban terjedt el a tömegtermelés. Nagyot ugorva az időben, a 20. század végén kezdődött a harmadik ipari forradalomként ismert nagy ívű digitális fejlődés, amely a szuperszámítógépek alkalmazásában csúcsosodott ki, és ezt követte a napjainkban is zajló negyedik ipari forradalom, az ipar 4.0, amelynek a nagyon leegyszerűsített lényege az intelligens automatizálás. Az ipar 4.0 technológiái, például a mesterséges intelligencia vagy a génszerkesztés kiléptek a tudományos-fantasztikus irodalom keretei közül, és átjárhatóvá tették a fizikai, a biológiai és a digitális világ határait.

MIR robotok
Robotcella

Az ipar 4.0 globális hatásai

A digitalizáció vívmányaira épülő negyedik ipari forradalom az élet szinte minden területére egyre érezhetőbben kihat az egészségügytől kezdve a biztonságtechnikán át egészen a termelésig, célja pedig minden esetben a hatékonyság maximalizálása. Ebben a törekvésben elmosódnak a fizikai határok, ahogy a korábbi sarokpontok is átértelmeződnek. Bizonyos szegmensekben mind kevesebb szerep jut a humán erőforrásnak, amelynek helyébe az egymással kommunikáló, adott esetben akár döntést hozni is képes gépek lépnek. A létrejövő kiberfizikai rendszerek egyre hatékonyabbak, alkalmazkodóbbak, megbízhatóbbak és biztonságosabbak, a termelés jövőjének pedig az úgynevezett intelligens gyárak tekinthetők, ahol a termelés hatékonyan, rugalmasan, olcsón és gyorsan zajlik még az egyedi, kisszériás termékek esetében is a hálózatba kapcsolt okos eszközöknek köszönhetően.

Az ipar 4.0 alapelvei, megoldásai, fogalmai

Machine-to-Machine (M2M), vagyis a gépek közötti adatcsere, kommunikáció emberi közreműködés nélkül. A gép adatot gyűjt, továbbít, amit az M2M rendszer kiértékel és reagál rá.

Internet of Things, azaz a dolgok internete, ami lényegében egyet jelent a hálózatba kapcsolt intelligens eszközökkel: egy eszköz felismeri az információt, amit az internet alapú hálózaton kommunikál egy vagy több eszköznek. Ezek az eszközök beépített érzékelőkkel vannak ellátva. Az IoT-vel összefüggésben számos okos dolog lehet ma már ismerős: okos otthonok, okos gyárak, okos városok.

AI (artificial intelligence), vagyis a mesterséges intelligencia lényegében egy szoftvertechnológia, amely emberi beavatkozás nélkül reagál a környezeti behatásokra, és ennek megfelelően önmagát fejleszti. Nagyban támaszkodik a big data néven ismert fogalomra, ami a hatalmas méretű és komplex adatállomány feldolgozását jelenti.

Felhőalapú számítástechnika (cloud computing), amely a bárhol-bármikor-bárkivel típusú kapcsolatteremtést teszi lehetővé.

Ahhoz, hogy egy adott projektről vagy folyamatról kijelenthető legyen, hogy az ipar 4.0 korszakában sorolható, a következő követelményeknek kell megfelelnie: a gépek, eszközök kapcsolódnak és kommunikálnak egymással; a gyártási folyamat során nagy mennyiségű, átlátható információ gyűjthető, ezek alapján történik a döntéshozatal és az optimalizálás; technikai segítségnyújtás az ember számára a döntéshozatalban és a veszélyes feladatokban – gondoljunk a kollaboratív robotra; a rendszer képes legyen önálló döntéseket hozni, és azokat önállóan végrehajtani.

Egyedi célgép gyártás
Robotcella

MiR robotok forgalmazása

A szakszerű és hatékony termelés egyik legfontosabb feltétele a széles körű automatizáció, amely napjaink egyik legnagyobb kihívása, így fontos, hogy a legversenyképesebb cégek a lehető legtöbb területen képesek legyenek élni a modern technológiák adta előnyökkel. A cégünk által forgalmazott dán gyártású MiR robotok segítik az egyes vállalatok logisztikai és anyagmozgatási folyamatait még abban az esetben is, ha nagyobb mennyiségű és súlyú termékek belső szállításáról van szó.

Keressen minket elérhetőségeinken!